درباره
فرش سورنا
With the arrival of the new technology of hand-woven carpets, he purchased and installed a 700 comb HCP machine from the best European brand (VAN DE WIELE). In this regard, 700 productions purchased and installed a 700 comb HCP machine from the best European brand (VAN DE WIELE) with the introduction of new handwoven carpet technology. In this regard, 700 productions purchased and installed a 700 comb HCP machine from the best European brand (VAN DE WIELE) with the introduction of new handwoven carpet technology. In this regard, 700 products
با ورود تکنولوژی جدید فرش دستباف گونه اقدام به خریداری و نصب دستگاه ۷۰۰ شانه HCP از بهترین برند اروپایی (VAN DE WIELE) نمود. در این راستا تولیدات ۷۰۰ با ورود تکنولوژی جدید فرش دستباف گونه اقدام به خریداری و نصب دستگاه ۷۰۰ شانه HCP از بهترین برند اروپایی (VAN DE WIELE) نمود. در این راستا تولیدات ۷۰۰ با ورود تکنولوژی جدید فرش دستباف گونه اقدام به خریداری و نصب دستگاه ۷۰۰ شانه HCP از بهترین برند اروپایی (VAN DE WIELE) نمود. در این راستا تولیدات ۷۰۰
С появлением новой технологии изготовления ковров ручной работы он приобрел и установил машину HCP мощностью 700 гребней от лучшего европейского бренда (VAN DE WIELE). В связи с этим на 700 производствах была приобретена и установлена ​​машина HCP 700 гребенчатого типа от лучшего европейского бренда (VAN DE WIELE) с внедрением новой технологии ковроткачества вручную. В связи с этим на 700 производствах была приобретена и установлена ​​машина HCP 700 гребенчатого типа от лучшего европейского бренда (VAN DE WIELE) с внедрением новой технологии ковроткачества вручную. В связи с этим 700 товаров
با ورود تکنولوژی جدید فرش دستباف گونه اقدام به خریداری و نصب دستگاه ۷۰۰ شانه HCP از بهترین برند اروپایی (VAN DE WIELE) نمود. در این راستا تولیدات ۷۰۰ با ورود تکنولوژی جدید فرش دستباف گونه اقدام به خریداری و نصب دستگاه ۷۰۰ شانه HCP از بهترین برند اروپایی (VAN DE WIELE) نمود. در این راستا تولیدات ۷۰۰ با ورود تکنولوژی جدید فرش دستباف گونه اقدام به خریداری و نصب دستگاه ۷۰۰ شانه HCP از بهترین برند اروپایی (VAN DE WIELE) نمود. در این راستا تولیدات ۷۰۰
随着手织地毯新技术的到来,他购买并安装了欧洲最佳品牌(VAN DE WIELE)的700梳HCP机器。 对此,700 Productions购买并安装了欧洲最佳品牌(VAN DE WIELE)的700梳HCP机器,引入了全新的手工编织地毯技术。 对此,700 Productions购买并安装了欧洲最佳品牌(VAN DE WIELE)的700梳HCP机器,引入了全新的手工编织地毯技术。 在这方面,700种产品
خلاق و پیشتاز
تولید فرش در ایران
300+
نمایندگی فعال
220+
محصول متفاوت
30+
سابقه فعالیت
200,000+
مشتری راضی
همگام با
تکنولوژی روز دنیا

گروه صنعتی فرش «سمند رخ» با بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه فرش دستباف ایرانی در سال ۱۳۷۵ با ماموریت تولید فرش ماشینی مرغوب یا طرحهای منحصر به فرد در شهرستان آران و بیدگل به تاسیس رسید .این مجموعه از ابتدا با توجه به سلیقه روز بازار به تولید فرش های 440 و 500 شانه ممتاز و استفاده از مواد اولیه آکریلیک مرغوب با برند تجاری «راذین مشهد» مشغول به فعالیت شد.

با ورود تکنولوژی جدید فرش دستباف گونه اقدام به خریداری و نصب دستگاه ۷۰۰ شانه HCP از بهترین برند اروپایی (VAN DE WIELE) نمود. در این راستا تولیدات ۷۰۰ شانه با بهره گیری از نخ های با لطافت ترک و با برند تجاری «سورنا» به صورت مستقل به بازار عرضه شدند. در ادامه در سال ۹۳ گروه صنعتی فرش سمند رخ، در راستای افزایش بهره وری و افزایش کیفیت تولیدات خود، دستگاه ۱۰۰۰ شانه ۱۰ رنگ، که آخرین دستاورد روز شرکت وندویل بلژیک بوده را خریداری نمود و به تولید محصول جدید فرش ۱۰۰۰ شانه با تراکم ۳۰۰۰ برای اولین بار با ۱۰ رنگ واقعی روی آورد.

سورنا مفتخر به کسب
استانداردها و گواهینامه ها
2015 نشان استاندارد ملی ایران سازمان استاندارد
2017 نشان استاندارد و مطابقت اتحادیه اروپا EUSQC
2015 گواهینامه ISO 14001 NISAB Canada
2007 گواهینامه ISO 10001 SQC
2015 گواهینامه ISO 10002 SQC
2014 گواهینامه ISO 10002 SQC
1999 گواهینامه ISO 1765 NISAB Canada
2007 گواهینامه ISO 18001 OHSAS
2015 گواهینامه ISO 9001 SQC
2007 گواهینامه ISO 10001 SQC